ENGLISH

Kurumsal İletişim

Kurumsal iletişim, kurum kimliği ve değerlerini dış dünyaya olumlu yansıtma sanatıdır. Pro, kurumların hedefi doğrultusunda iletişim çözümleri önerir; etkinlik, konu ve sözcü yönetimi araçlarıyla kurumların iletişim davranışını şekillendirir ve gerektiğinde yeniden yapılandırır.

 

Kriz Yönetimi

Tüm iletişim çalışmalarının özünü, itibar ve algı yönetimi adına ve pozitif değer yaratma koşuluyla oluşturur. Günümüzün hızlı rekabet ortamında kurumların itibarı, neredeyse elle tutulur, gözle görülür hale gelmiştir. Hedef kitle nezdinde, yıllarca çaba sarf edilerek oluşturulan algının, hassasiyetle, düzenli ve stratejik yönetilmesi de şarttır. Üstelik algı fazlasıyla kırılgandır, en küçük kriz durumunda zarar görme olasılığı vardır. Çözümü ise hem çalışanlarına, hem de kamuoyuna karşı aynı şeffaf ve hesap verilebilir tutumu benimsemektir.

Pro, iş ortakları için iyi günde, kötü günde öngörülebilir senaryoları ve stratejileri tasarlar.

 

Organizasyon ve Projeler

Pro’da organizasyon, iş ortağının hedefleri doğrultusunda biçimlendirilen, kurumlara özel etkinliklerdir. Kuruma artı değer katması için yaratıcı ayrıntılarla dolu olarak kurgulanır.

 

Sosyal Sorumluluk

Bugün, kurum itibarını derinleştirme ve marka duyarlılığının altını çizmek üzere, sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek, iletişimin önemli bir ayağı haline geldi. Pro, sosyal sorumluluk projelerinin sürdürülebilir olması gerektiğine inanır ve iş ortaklarının faaliyet alanlarına uygun sosyal sorumluluk projeleri tasarlar ve yönetir.

 

Medya İlişkileri

Pro; gazete, dergi, TV, internet, sosyal ağlar gibi tüm mecraları, mesajları kamuoyuna ulaştıracak bir kanal olarak gören klasik yaklaşımın dışında, aynı zamanda bir iş ortağı gibi değerlendirir. Basın mensuplarının çalıştıkları kurumlardan bağımsız olarak, aynı zamanda çevrelerinde WOMM yaratacak bir kanaat önderi olduklarının farkındadır. Medya ilişkileri yürütülürken, ihtiyaçlar, hedefler ve sonuçlar en doğru simülasyonla analiz edilir, bu doğrultuda çözümler üretilir.

 

Dijital İletişim / ePR

Pro iletişim, ana akım medya ile yeni medya düzeni arasındaki dengenin doğru kurulması ve birbirine karıştırılmamasının önemine inanır. Doğru analiz, hedef odaklı strateji ve nitelikli mesajın; en efektif araçlar vasıtasıyla iletilmesini esas alır.